Компанія Hankintatukku Oy на протязі багатьох років випускає, вдосконалює та поставляє в різні країни світу препарати для покращення зору, котрі знижують ризики макулярної дегенерації, сповільнюють розвиток ретинопатії, є додатковими засобами для профілактики погіршення зору у осіб, постійно працюючих за комп’ютером, підвищують гостроту зору, попереджають передчасне старіння очей.

Це препарати  « Візіобаланс», «Візіобаланс®Опті», «Пікногенол» (Visiobalance, Visiobalance ® Оpti, Pycnogenol.  Фінські та українські вчені та лікарі неодноразово проводили дослідження препаратів    « Візіобаланс», Візіобаланс®Опті», «Пікногенол». Про це свідчать наукові роботи та статті, надруковані в спеціалізованих виданнях.

Як от наприклад, наукова стаття «Досвід використання «Візіобалансу®Опті» при непроліферативній діабетичній ретинопатії», автор С.В. Присяжна.  Дослідження проводилось на базі офтальмологічної кліники «Новий Зір», Хмельницький.

Автори дослідження прийшли до висновків:

1. «Візіобаланс® Опті» є препаратом вибору, який рекомендується для профілактики прогресування ДМП, коли лазерна коагуляція сітківки ще не  показана.                                        2. При використанні препарату «Візіобаланс®Опті» у хворих з ДМП покращується якість зору, світлочутливість сітківки по даним статичної периметрії та зменшується товщина сітківки по даним ОСТ. В основній групі товщина сітківки в фовеа зменшилась від 289,6±50,7 до 219,4±31,6 мкм (р=0,05).  .                                                                                                    3. Доведено позитивний вплив «Візіобаланс®Опті» на показники ліпідограми у пацієнтів з ЦД. Коефіцієнт атерогенності понизився до 3,0±0,3 Од, що мало статистично значиму різницю в порівнянні з результатами до лік                                                                                               4. Завдяки Пікногенолу®, який входить до складу «Візіобаланс® Опті» покращились реологічні показники крові в І групі : нормалізувався ПТІ(81,4±2,3%), тромбоцити (297,1±75,5 х 10/л) таеритроцити (4,7±0,8 х 10 /л), що мало статистично значиму різницю середніх (р<0,05) в порівнянні     контрольною групою.

Наступне дослідження проводилось на базі Київськоі міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр Мікрохірургії Ока», автори А.М. Сергієнко, Л.В. Тутченко, І.В. Козловська, О.В. Ткаченко, Х.М. Литвинчук.

Автори надрукували статтю « Динаміка гостроти зору та товщини макулярної ділянки при застосуванні препарату «Візіобаланс Опті» в лікуванні макулярного набряку при міопії високого ступеня».

Висновки цього дослідження:

1. Застосування препарату «Візібаланс Опті» при лікуванні макулярного набряку внаслідок міопії високого ступеня призводить до покращення гостроти зору в середньому на 0,1 та зменшення набряку макулярної ділянки в середньому на 23μm (р<0,05).

2. Препарат може бути рекомендований для хворих з макулярним набряком внаслідок міопії високого ступеня як компонент комплексної терапії  для поліпшення та стабілізації зорових функцій.